Υδραυλικών Έργων και Περιβαλλοντικής Τεχνικής

Ίδρυση Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου «Υδραυλικών Έργων και Περιβαλλοντικής Τεχνικής» (ΦΕΚ 1553/Β’/08-03-2024)

Διευθυντής: Ευάγγελος Κεραμάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Το Εργαστήριο Υδραυλικών Έργων και Τεχνικής Περιβαλλοντικής, που καλύπτει έναν χώρο 300 m2, υποστηρίζει την έρευνα και την διδασκαλία στα γνωστικά αντικείμενα: θεωρητική, υπολογιστική και πειραματική υδραυλική ανοικτών και κλειστών αγωγών, έργα υδρεύσεων, έργα αποχετεύσεων, προσομοίωση φαινομένων συναγωγής, διάχυσης, διασποράς και χημικών διεργασιών ρυπαντών, σχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων, παράκτια μηχανική, διάδοση κυμάτων και ωκεανογραφία.

Διαθέτει:

 • Ανοικτό κανάλι μεταβλητής κλίσης μήκους 10 m, πλάτους 50 cm και ύψους 50 cm που χρησιμοποιείται και για εκπαιδευτικό σκοπό για την εργαστηριακή εφαρμογή των μαθημάτων της υδραυλικής των ανοικτών και κλειστών αγωγών αλλά και για ερευνητικό σκοπό καθώς πραγματοποιούνται πειράματα στα πλαίσια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών καθώς και διδακτορικών διατριβών.
 • Ανοικτό κανάλι για διδακτικό σκοπό, μεταβλητής κλίσης, με μήκος 6.5 m, πλάτους 7.5 cm και ύψους 20 cm.
 • Κυματογεννήτρια με ρυθμιζόμενη συχνότητα κίνησης ενός κινητήρα μέσω inverter και με ρυθμιζόμενο πλάτος ταλάντωσης.
 • Συσκευή HELE-SHAW για προσομοίωση υπόγεια ροής για τη μελέτη στρωμάτωσης αλμυρού και γλυκού νερού.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με όργανα όπως βολτόμετρα, ωμόμετρα, παλμογράφοι, στροφόμετρα, χρονόμετρα κ.λπ., ηλεκτρονικούς υπολογιστές εφοδιασμένους με προγράμματα όπως MATLAB, AUTOCAD, TECHPLOT που είναι διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται από τα πειράματα.

Το εργαστήριο επίσης διαθέτει:

 • ηλεκτρονικό εξοπλισμό ανεμόμετρων για τη μέτρηση στιγμιαίων ταχυτήτων με αισθητήρια X probe
 • P.I.V. (Patricle Image Velocimetry) με το λογισμικό Insight 3G για τη μέτρηση στιγμιαίων ταχυτήτων μέσω φωτογραφιών.
 • υπολογιστικά προγράμματα (FLUENT, FLOW 3D κ.λπ.)

Επιπλέον το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό και όργανα που αφορούν μετρήσεις στο πεδίο σε αντικείμενα θαλάσσιας υδραυλικής και ωκεανογραφίας όπως μηχανικούς ρευματογράφους για την καταγραφή θαλάσσιων ρευμάτων και CTD (αυτογραφικό όργανο μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλασσινού νερού – αγωγιμότητα, θερμοκρασία και πίεση).

Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου ολοκληρώθηκε το 2022 μία διδακτορική διατριβή:

 • Λεουσίδης Α., (2019-2022). «Πειραματικός και υπολογιστικός προσδιορισμός πεδίου ταχυτήτων ροής ρευστού (νερού) σε ανοικτό αγωγό λόγω χωρικών θερμοκρασιακών μεταβολών», Δεκέμβριος 2022.

Την τελευταία 3-ετία πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο πειραματικές και υπολογιστικές εργασίες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές:

 • Keramaris E., Pechlivanidis G., (2020) «Boundary effects of vertical buoyant jets in a stagnant fluid in a crossflow», Experimental Techniques, Springer, 44, 149-158, DOI: https://doi.org/10.1007/s40799-019-00320-4.
 • Keramaris E., (2021) «Velocity profiles in a random porous bed», Special Topics and Reviews in Porous Media: An International Journal, Begell House, 12(3), 1-9. DOI: 10.1615/SpecialTopicsRevPorousMedia.2020030683
 • Savvidis Y., Keramaris E., (2021) «Study of waters’ renewal and sedimentation of a Harbor in a Coastal Front with Seawalls», Sediment Research, Elsevier, 36(3): 373-383, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2020.11.001.
 • Leousidis A., Pechlivanidis G., Keramaris E., Savvidis Y., (2022) «Experimental Study of the effects of Heating or Cooling on the Water Surface in Open Channel», Environmental Sciences Proceedings, MDPI, 21, 60, DOI: https://doi.org/10.3390/environsciproc2022021060
 • Leousidis A., Keramaris E., Pechlivanidis G., Savvidis Y., (2022) «Study of the Effect of a Cooling Load on a Fluid Surface (Water) in an open channel», υποβλήθηκε υπό κρίση, Experimental Techniques, Springer.
 • Leousidis A., Savvidis Y., Keramaris E., Pechlivanidis G., Koutitas C., (2023) «Mathematical Simulation of a Flow Generated by the Imposition of Thermal Load on a Surface of an Open Channel», υποβλήθηκε υπό κρίση, Heat and Mass Transfer, Springer.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ευάγγελος Κεραμάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής

Σοφία Γαληνού-Μητσούδη, Καθηγήτρια

Ιωάννης Σαββίδης, Καθηγητής

Γεώργιος Πεχλιβανίδης, Ομότιμος Καθηγητής

Αλέξανδρος Λεουσίδης, Λέκτορας

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο