Έναρξη παροχής δωρεάν σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Οι φοιτητές/ήτριες της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στην ηλεκτρονική εφαρμογή (https://sitisi.ihu.gr/ ). Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για παροχή δωρεάν σίτισης, θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ _2023-2024. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...

Ειδοποίηση Φοιτητών πληγέντων περιοχών

Καλούνται όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που αδυνατούν να προσέλθουν στις καθορισμένες ημερομηνίες εξετάσεων για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2023, λόγω των δύσκολων συνθηκών που διαμορφώθηκαν με τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον τόπο διαμονής τους, να επικοινωνήσουν άμεσα με email με τη Γραμματεία του Τμήματος (info@env.ihu.gr), δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, Α.Μ., αριθμό κινητού τηλεφώνου και τα μαθήματα στα οποία πρόκειται να εξετασθούν, ώστε να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ευάγγελος Κεραμάρης Αναπλ....

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές Μέθοδοι για την Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων Κτιριακών Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος» (Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ23340).

6ΙΞ946ΨΖ3Π-ΥΕ4 Κοινοποίηση Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος(APELLA...

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές Μέθοδοι Αντοχής σε Δομικά Στοιχεία Κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού» (Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10433)

ΨΝ3646ΨΖ3Π-ΕΨΒ- Κοινοποίηση Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος(APELLA...

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΠΟ 14-09-2023 ΕΩΣ 26-09-2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΠΟ 14-09-2023 ΕΩΣ 26-09-2023  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για την εγγραφή θα χρειαστεί να προσκομίσετε στο Τμήμα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 1)Αίτηση εγγραφής επιτυχόντων 2023(εγγραφή στο Υπουργείο) 2)Φωτοτυπία Ταυτότητας 3)Δύο(2) φωτογραφίες 4)Πιστοποιητικό γέννησης(αφορά τα αγόρια) 5)Βεβαίωση ΑΜΚΑ 6)Υπεύθυνη Δήλωση προσωπικών δεδομένων(άρθρο8Ν1599/1986)       που μπορείτε να την κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος. 7)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας(αφορά την Μουσουλμ. Μειονότητα) 8)Αίτηση εγγραφής του τμήματος(που μπορείτε να την κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος) Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε στην Γραμματεία με ΕΛΤΑ η CORIER. στην Διέθυνση:Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη(Σίνδος)Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΤΚ:57400 ΤΘ:141(Από 14-09-2023 έως 26-09-2023) Η  δια ζώσης στην Γραμματεία του Τμήματος από τις 10:00  έως 13:00 (Από 14-09-2023 έως 26-09-2023) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Υπεύθυνη δήλωση – ΣΥΝΑΙΝΩ...
elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο