Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υπεύθυνος Εργαστηρίου:  Σωκράτης  Μεντεκίδης ΕΔΙΠ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εργαστήριο Η/Υ είναι η υπολογιστική νησίδα του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος  της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε στην Πανεπιστημιούπολη της Σίνδου, η οποία λειτουργεί σε καθημερινή βάση για να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο χώρος εγκατάστασης του εργαστηρίου Η/Υ είναι στον 1ο όροφο των παλαιών κτιρίων του campus της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, στον κεντρικό διάδρομο πάνω από τα γραφεία της γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει:

 1. Τη νησίδα Η/Υ,
 2. Χώρο γραφείων,
 3. Αποθήκη

ΣΚΟΠΟΣ-ΧΡΗΣΗ

Ο χώρος του εργαστηρίου Η/Υ, χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της διδασκαλίας του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, αλλά προσφέρεται επίσης στους φοιτητές του Τμήματος και σε άλλες ώρες για την πραγματοποίηση ασκήσεων, εκπόνηση εργασιών αλλά και για επιστημονική έρευνα. Συγκεκριμένα οι παρεχόμενες υπηρεσίες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

 1. Χρήση εφαρμογών γραφείου (π.χ. MS office)
 2. Χρήση internet (web, ftp & email),
 3. Χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς,
 4. Εκτυπώσεις εργασιών ή κειμένων κλπ.
 5. Δυνατότητα υποστήριξης σεμιναρίων, παρουσιάσεων και εργαστηριακών ασκήσεων,
 6. Δυνατότητα μεμονωμένης εργασίας (π.χ. διπλωματική/μεταπτυχιακή, έρευνα κλπ.)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου Η/Υ είναι επαρκής και κατάλληλος για εκπαιδευτική και ερευνητική εργασία από το προσωπικό και τους φοιτητές του τμήματος και περιλαμβάνει:

 1. 25 Η/Υ κλάσης i5, με επίπεδες οθόνες
 2. 1 εκτυπωτή Laser Α4,
 3. 1 scanner,
 4. 2 βιντεοπροβολείς,
 5. 1 φωτοτυπικό μηχάνημα Xerox
elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο