ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΝΑΚΟΣ

Ονομάζομαι Γιώργος Νάκος είμαι πολιτικός μηχανικός και το γραφείο μου βρίσκεται στη περιοχή της Μπότσαρη. Ενδιαφέρομαι να συνεργαστώ με κάποιον φοιτητή/φοιτήτρια στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης....

Παράταση υποβολής των αιτήσεων της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Εαρινού Εξαμήνου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Εαρινού Εξαμήνου 2023 μέχρι και την Τετάρτη 08-03-2023. Αιτήσεις των φοιτητών πέραν της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές. Επιπλέον, επισυνάπτεται το νέο χρονοδιάγραμμα της τοποθέτησης των φοιτητών του Εαρινού Εξαμήνου 2023. Επίσης, την επόμενη ώρα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας σχετική ανακοίνωση παράτασης της περιόδου της υποβολής των αιτήσεων. Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. Μανώλης Καλιακούδας Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Δι.Πα.Ε.(πρώην ΑΤΕΙΘ), Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Σ.Ε.Υ.- Ισόγειο Τ.Θ.141, Τ.Κ. 57400Σίνδος, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-013-790, 781 e-mail: praktiki.espa@teithe.gr web-site:...

Ανακοίνωση – Υπενθύμιση Πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ

Η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 01/04/2023 έως 30/09/2023. Αναφορικά με τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών ΠΑ του τρέχοντος εξαμήνου, Εαρινό Εξάμηνο 2023, σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση στο χρονικό διάστημα που ορίζει το ΓΠΑ στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για ΠΑ. Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για ΠΑ στο ΠΣ ΓΠΑ ΕΣΠΑ και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ξεκινάει στις 20/02/2023 και ολοκληρώνεται στις 05/03/2023. Δικαιολογητικά, αιτήσεις ΠΑ, καθώς επίσης και αιτήσεις για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεων πέραν των ημερομηνιών αυτών, δε θα γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων να αναζητήσει και να καταλήξει σε φορέα...

Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 01/04/2023 έως 30/09/2023. Αναφορικά με τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών ΠΑ του τρέχοντος εξαμήνου, Εαρινό Εξάμηνο 2023, σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση στο χρονικό διάστημα που ορίζει το ΓΠΑ στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για ΠΑ. Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για ΠΑ στο ΠΣ ΓΠΑ ΕΣΠΑ και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ξεκινάει στις 20/02/2023 και ολοκληρώνεται στις 05/03/2023. Δικαιολογητικά, αιτήσεις ΠΑ, καθώς επίσης και αιτήσεις για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεων πέραν των ημερομηνιών αυτών, δε θα γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων να αναζητήσει και να καταλήξει σε φορέα απασχόλησης. ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ΠΑ, υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα έντυπα: *        «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ. *       «ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ. *      «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» για προσωπικά δεδομένα (την προμηθεύεται ο φοιτητής από την ιστοσελίδα praktiki.teithe.gr/Φοιτητές/Έντυπα) *      ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΑ ΕΕ2023, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη *       «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη *       «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ», εκτυπωμένη και...

Υποβολή Απογραφικού Δελτίου Εισόδου Συμμετέχοντα του Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Αγαπητοί φοιτητές/τριες Σε συνέχεια αλλαγής του προτύπου του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου που συμπληρώσατε την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε εκ νέου το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, το οποίο και σας επισυνάπτεται στο παρόν email. Στο παρόν e-mail επισυνάπτεται το Υπόδειγμα του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου με αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε το «Απογραφικό Δελτίο Εισόδου_word» (Επισυναπτόμενο αρχείο). Στη συνέχεια αφού το υπογράψετε, θα το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο praktiki.espa@teithe.gr το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 09-2-2023 και ώρα 14.00. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι η ημερομηνία Εισόδου-έναρξης της πρακτικής Άσκησης Συμμετέχοντα-φοιτητή  που πρέπει να συμπληρωθεί στο Απογραφικό Δελτίο Εισόδου είναι αυτής της 15/11/2023. Όσον αφορά τις κατηγορίες των ερωτημάτων, Α,Β και Γ συμπληρώνεται το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου αυστηρά σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Ενώ για την κατηγορία των ερωτημάτων Δ απαντάτε με «ΝΑΙ» ή «ΌΧΙ». Η συμπλήρωσή του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου είναι υποχρεωτική, λόγω της συμμετοχής σας στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», με MIS 5184460, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση». Ο έλεγχος υποβολής των Απογραφικών Δελτίων θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο ΠΑ ΕΣΠΑ, και στη συνέχεια θα ενημερωθεί ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του τμήματος σας για την υποβολή ή μη του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου. Απογραφικό Δελτιο Εισόδου_Υπόδειγμα Απογραφικό Δελτιο Εισόδου_word...

Εκδήλωση Meet ESN vol2

Το *E*rasmus *S*tudent* N*etwork σε προσκαλεί ξανά να γίνεις κι εσύ μέρος του Erasmus community της Θεσσαλονίκης! Ετοιμάσου για ένα από τα πιο αξέχαστα εξάμηνα καθώς: •θα έρθεις σε επαφή με ανθρώπους που επέλεξαν την πόλη σου για να ζήσουν αυτήν την (ομολογουμένως) "One life in a year" εμπειρία που λέγεται Erasmus, •θα δημιουργήσεις νέες φιλίες με άτομα από όλο τον κόσμο, •θα συμμετέχεις σε πολλά events, •θα προσφέρεις στην κοινωνία μέσω διαφόρων δράσεων, •θα βοηθήσεις άτομα από άλλες χώρες να νιώσουν σαν στο σπίτι τους σε ένα άγνωστο για αυτούς περιβάλλον, και παράλληλα •θα ζήσεις το δικό σου déjà vu, αναπολώντας τις όμορφες στιγμές από τη δική σου εμπειρία κινητικότητας![image: ❤️] Εάν έχασες την πρώτη μας συνάντηση, έλα να μας γνωρίσεις στο Meet ESN Thessaloniki vol2 και να μάθεις πως μπορείς να συμμετέχεις ενεργά στις δράσεις μας και να να ζεις το Erasmus... στην πόλη σου! *Πότε; Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου στις 19:00* *Που; *Στο *Ποδήλατο ,* Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 7, Θεσσαλονίκη (πίσω από την Ροτόντα) H σελίδα του event στο facebook : https://www.facebook.com/events/668177058393656 Το ESN είναι ενεργό σε *περισσότερα από 1000 Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα*, σε 43 χώρες. Είμαστε περίπου *15.000 μέλη*, τα οποία προσφέρουμε καθημερινά σε εθελοντική βάση τις υπηρεσίες μας σε περισσότερους από 350.000 φοιτητές (εισερχόμενους και εξερχόμενους). Είμαστε φοιτητές σαν εσένα και πολλοί από εμάς *μετακινηθήκαμε μέσω του προγράμματος Erasmus,* βιώσαμε την μαγεία του και πλέον με την σειρά μας θέλουμε* να βοηθήσουμε τους φοιτητές που έρχονται στην Θεσσαλονίκη* να την ζήσουν και αυτοί. #thesserasmus Where the magic happens. *Δεν μπορείς να έρθεις στην συνάντησή μας;* Κράτα επαφή με το ESN IHU στην σελίδα μας στο...

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

Η Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. εκδηλώνει το ενδιαφέρον της για την κάλυψη δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης στον Τομέα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων. Συγκεκριμένα οι θέσεις αυτές αφορούν μία (1) στο τμήμα Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και μία (1) στο τμήμα Συνεργείων και κυκλοφοριακής σύνδεσης . Τα αντικείμενα των τμημάτων ορίζονται ως : Τμήμα Πρατηρίων : Μελέτη και αδειοδότηση Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων. Μελέτη και αδειοδότηση Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων. Μελέτη και αδειοδότηση Ενεργητικής/Παθητικής Πυροπροστασίας. Μελέτη και αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων. Αρχιτεκτονικές Αποτυπώσεις. Τμήμα Συνεργείων & Κυκλοφοριακών Συνδέσεων : Εκπόνηση μελετών Κυκλοφοριακών Εγκαταστάσεων και συνδέσεων. Σχεδιασμός και αδειοδότηση Συνεργείων και Σταθμών αυτ/των. Σχεδιασμός και αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Πλυντηρίων-Λιπαντηρίων. Σχεδιασμός και αδειοδότηση ΙΚΤΕΟ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν ταυτόχρονα το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη εκάστης θέσης. Για περαιτέρω επικοινωνία του τμήματός σας παρακαλώ απευθυνθείτε στον Διευθυντή του Τομέα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων κ. Χρήστο Καμπέρη στο email : christos.kamperis@samaras-co.gr Σχετικοί σύνδεσμοι περί της Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων  φοιτητών : https://www.samaras-co.gr/ και Τομέας ΕΕΟ Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση. Με εκτίμηση, Μιλτιάδης Τσακιρίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Τομέας Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτηση Οχημάτων miltiadis.tsakiridis@samaras-co.gr www.samaras-co.gr Για την: Ενημερωθείτε για την Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας στο: https://www.samaras-co.gr/πολιτικη-απορρητου Παρακαλούμε, σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτό το...
elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο