Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας & Οικολογίας

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Σοφία Γαληνού- Μητσούδη, Καθηγήτρια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εργαστήριο στοχεύει να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές ανάγκες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, τη Μεταπτυχιακή και Διδακτορική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στις φυσικοχημικές-βιολογικές διεργασίες, σε όλα ταπεδία της Οικολογίας (π.χ. οργανισμικής, πληθυσμιακής,  βιοκοινοτήτων, οικοσυστημάτων),  της βιοποικιλότητας, της διαβίωσης των οργανισμών, της επίδραση της ρύπανσης στα οικοσυστήματα και τους οργανισμούς, την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο χώρος του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Χημείας & Οικολογίας είναι υπό διαμόρφωση σε χώρο 50 m2.

Τα αντικείμενα της Οικολογίας για μελέτη & έρευνα, υποστηρίζονται προς το παρόν, σε χώρο 15 m2 ενώ μέρος τους φιλοξενείται στο Εργαστήριο Εδαφομηχανικής.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

  • Ένα στερεοσκόπιο Olympus,
  • Δύο μικροσκόπια Zeiss, το ένα είναι ερευνητικό με ενσωματωμένη κάμερα και Η/Υ.
  • Τρεις ψηφιακούς ζυγούς, ο ένας αναλυτικός
  • Θερμαντική πλάκα
  • Σύστημα κενού

Επίσης σε χώρο του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής φιλοξενούνται:

  • Κλίβανος
  • Κοκκομετρική στήλη με σειρά κόσκινων
  • Σύστημα κοπής και λείανσης ασβεστολιθικών υλικών
  • Όργανα για δειγματοληψίες και μετρήσεις πεδίου όπως αρπάγη van Veen, δίσκος Sechii)

Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου εκπονείται μία Διδακτορική Διατριβή και μία Μεταπτυχιακή Διπλωματική.

Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στην περίοδο 2020-2022 που κυρίως συνέβαλε σημαντικά στην καταγραφή της Ελληνικής και Κυπριακής βιοποικιλότητας:

Mbazios G., Kontadakis C., Galinou-Mitsoudi S.+, Manousis Th., 2020. New gastropod records for the Mediterranean and the Hellenic Seas. Xenophora Taxonomy 27: 34-58.

Manousis Th., C. Kontadakis, G. Mbazios, S. Galinou-Mitsoudi+, 2020. New records of Cimidae, Murchisonellidae and Pyramidellidae (Mollusca: Gastropoda: Heterobranchia) for the Mediterranean Sea and the Hellenic Waters. Xenophora Taxonomy: 28 (Supplément n° 170): 3-27.

Manousis Th., C. Kontadakis, G. Zaminos, C. Zeimbekis G. Mbazios, S. Galinou-Mitsoudi+, 2020. New records of Lower Heterobranchia (Mollusca: Gastropoda) for the Mediterranean and the Hellenic Seas. Xenophora Taxonomy, 30: 34-51.

Manousis Th., A. Porfyris G. Mbazios, G. Zaminos, C.Kontadakis, S. Galinou-Mitsoudi+, 2020, New bivalve occurrences for the Mediterranean and the Hellenic Seas. Xenophora Taxonomy, 29 (Supplément n° 171): 1-15. 

Mbazios G., C. Kontadakis, S. Galinou-Mitsoudi, Th.Manousis, 2021. New records of Mollusca for the Mediterranean and the Hellenic Seas. Xenophora Taxonomy, 31: 25-39

Manousis Th., G. Zaminos, E. Samara, G. Mbazios, S. Galinou-Mitsoudi, 2021. Rissoella angeli n. sp. (Gastropoda: Heterobranchia: Rissoellidae) and additional new records of molluscs for E. Mediterranean and the Hellenic Seas. Xenophora Taxonomy, 31: 51-70

Kontadakis C., Mbazios G., Manousis Th., Galinou-Mitsoudi S. ,.2021.  Records of the Indo-pacific species Heliacus implexus (Mighels, 1845) (Gastropoda, Architectonicidae) established in the Mediterranean Sea. Xenophora Taxonomy, 32 (April 2021): 18-22.

Papadimitriou Ch.A.*, Savvidis Y.G, Galinou-Mitsoudi Σ., Moriki A., 2021. The role of hydrodynamics on the sustainable mussels’ culture activity. The case of Chalastra basin (NW Gulf of Thessaloniki). Ηydrology 8, 105. https://doi.org/10.3390/hydrology8030105

Giannis Zaminos G., Apostolou C., Porfyris A., Manousis Th., Zeimbekis C.,Tsiaras S., Galinou-Mitsoudi S., 2021. New records of extant and fossil Mollusca for the Hellenic Seas. Xenophora Taxonomy, 34 (Oct 2021): 16-25

Mbazios G., T. Rozakis, G.Zaminos, S. Karypidis, G. Minos, K. Papavasileiou, C. Kontadakis, T. Manousis, S. Galinou-Mitsoudi, 2022. New records and distributional status of marine Mollusca for the Hellenic Seas (by September 2021). Xenophora Taxonomy, 35 (Apr 2022): 8-16

Manousis T., S. Galinou-Mitsoudi, 2022.  Great molluscan diversity associated with a limited Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson, 1870 bed in Thermaikos Gulf, North Aegean Sea, Greece. Xenophora Taxonomy, 35 (Apr 2022): 20-42

Manousis T., M. Tisselli, S. Galinou-Mitsoudi, 2022.  Description of Odostomia widmeri spec. nov. (Mollusca, Gastropoda, Pyramidellidae) from the Eastern Mediterranean Sea. Xenophora Taxonomy, 36 (July 2022): 69-72

Kolokotronis D., Th. Manousis, S. Galinou-Mitsoudi, 2022. The Marine Mollusca οf Cyprus (By October 2022): An Up-To-Date, Systematic Catalogue, Documented With Bibliographic αnd Pictorial References. European Journal of Zoology, 1(1): 1-15. DOI: http://dx.doi.org/10.24018/ejzoo.2022.1.1.12

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο