ΟΑΕΔ

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης , σύμφωνα με τον κανονισμό Πρακτικής Άσκησης , ο φοιτητής/τρια κάνει αίτηση στο γραφείο πρακτικής άσκησης του Τμήματος .

Την αίτηση για πρακτική άσκηση μπορείτε να τη μεταφορτώσετε από εδώ: Α Ι Τ Η Σ Η για Πρακτική Άσκηση ΔΙΠΑΕ

Αφού γίνει ο έλεγχος από τη γραμματεία, συμπληρώνεται εις τριπλούν  η Ειδική Σύμβαση Εργασίας για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών και υπογράφεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τα τρία υπογεγραμμένα αντίτυπα κατατίθενται στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Ειδική Σύμβαση Εργασίας_ΟΑΕΔ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο