Πρόγραμμα Σπουδών

Αυτό το πρόγραμμα μαθημάτων θα λήξει το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Προϋπόθεση για την λήψη πτυχίου είναι οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει και περατώσει επιτυχώς τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής ανεξαρτήτου εξαμήνου.

Προϋπόθεση για την λήψη πτυχίου είναι οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει και περατώσει  επιτυχώς τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής ανεξαρτήτου εξαμήνου.

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο