Πιστοποιητικό Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Για τους αποφοίτους του ΠΠΣ Μηχανικών Περιβάλλοντος που έχουν επιτυχώς παρακολουθήσει σε τέσσερα (4) διαφορετικά εξάμηνα κάποιο από τα μαθήματα από τον ακόλουθο πίνακα, δύναται να χορηγηθεί Πιστοποιητικό Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

Κωδικός Τύπος

Μαθήματος

Μάθημα Εξάμηνο
267-190104 ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Τεχνικές Σχεδίασης με Η/Υ 1ο
267-190105 ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Πληροφορική 1ο
267-190204 ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Εφαρμογές Μοντελοποίησης μέσω Υπολογιστών για Μηχανικούς 2ο
267-190304 ΚΟΡΜΟΥ Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ι 3ο
267-190401 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Αναλυτικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων 4ο
267-190603 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 6ο
267-190606 ΚΟΡΜΟΥ Περιβαλλοντική Πληροφορική 6ο
267-191012 ΕΠΙΛΟΓΗΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προγραμματισμός Έργων με Η/Υ 7ο ή 8ο ή 9ο
267-192001 ΕΠΙΛΟΓΗΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αριθμητικές Μέθοδοι και Μαθηματικά Μοντέλα στα Υδραυλικά Έργα 7ο ή 8ο ή 9ο
elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο