Κανονισμοί

Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και για την ενημέρωση των φοιτητών και του ευρύτερου κοινού, το Τμήμα εφαρμόζει τους παρακάτω Κανονισμούς.

 1. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Νέου Προγράμματος Σπουδών με περιεχόμενα:
 • Κεφάλαιο Α: Θέματα Προγράμματος Σπουδών (άρθρα 1 έως 19)
 • Κεφάλαιο Β: Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων (άρθρα 20 έως 34)
 • Κεφάλαιο Γ: Φοιτητικά Θέματα (άρθρα 35 έως 38)
 • Κεφάλαιο Δ: Διοικητικά Θέματα (άρθρα 39 έως 42)
 1. Κανονισμός Σπουδών
 2. Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών   (.doc)
 3. Κανονισμός Εκπόνησης Εργασίας στα Πλαίσια Μαθήματος
 4. Κανονισμός Εκπόνησης Εργασιών Υπαίθρου
 5. Κανονισμός Κινητικότητας Μέσω Προγράμματος Erasmus
 6. Κανονισμός Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου
 7. Κανονισμός Λειτουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών
 8. Κανονισμός Λειτουργίας Νησίδας Η/Υ
 9. Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων
elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο