Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Σύμφωνα με τον Κανονισμός Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου, η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος αναθέτει καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για κάθε νεοεισαγόμενο φοιτητή. Ο αριθμός των πρωτοετών φοιτητών ισοκατανέμεται μεταξύ των μελών ΔΕΠ και γίνεται η επιλογή με τυχαίο τρόπο. Ο Σύμβουλος Σπουδών ενός φοιτητή παραμένει ο ίδιος μέχρι την περάτωση των σπουδών του.

Ο Σύμβουλος Σπουδών είναι αρμόδιος για να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους φοιτητές για όλα τα παρακάτω:

α)    Υποστήριξη για τη διευκόλυνση των πρωτοετών φοιτητών στη μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

β)    Περιεχόμενο μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστήρια, αξιοποίηση των υποδομών των εργαστηρίων του Τμήματος, τρόπους αξιολόγησης επιδόσεων μαθημάτων, ενθάρρυνση του φοιτητή να συμμετέχει σε προόδους, τεστ, σειρές ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια κα., που βοηθούν τον φοιτητή να κατανοήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα στα οποία δυσκολεύεται, τρόπους μελέτης, βιβλιογραφία.

γ)    Περιεχόμενο υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, καθορισμός της βέλτιστης επιλογής μαθημάτων, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις και συζήτηση με τον φοιτητή, ώστε η επιλογή των μαθημάτων να συνάδει με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του.

δ)    Συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

ε)    Επιλογή θέματος πτυχιακών ή άλλων εργασιών.

στ)  Μεταπτυχιακές σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό).

ζ)    Επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέση εργασίας στο εξωτερικό).

η)    Συζήτηση οποιουδήποτε θέματος το οποίο δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές.

θ)    Θέματα με διδάσκοντες.

ι)     Ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές του (Φοιτητική μέριμνα, ΔΑΣΤΑ, ΣΚΕΠΙ, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, κα).

Για το Πρόγραμμα Σπουδών «Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.» τα καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών ανατίθενται για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στον Πρόεδρο του Τμήματος Δημήτριο Κωνσταντινίδη και στην Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Τμήματος Παρασκευή Μεντζέλου.

Ακαδημαϊκοί-Σύμβουλοι-Νεοεισαχθέντων-Φοιτητών-2023

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Νεοεισαχθέντων Φοιτηtτών 2022

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Νεοεισαχθέντων Φtοιτητών 2021

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Νεοεισαχθέντων Φtοιτητών 2020

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Νεοεισαχθέντων Φtοιτητών 2019

Έντυπο Καταγραφής Συμβουλευτικής Συνάντησηtς ΑΣΣ1

Συνοπτικό Έντυπο Συναντήσεων Συμβούλου Σποtυδών ΑΣΣ2

 

 

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο