ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ευγενική υπενθύμιση. Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης που δεν έχουν ολοκληρώσει την πρωτοκολλημένη αίτηση τους για παροχή δωρεάν σίτισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://sitisi.ihu.gr/ ) και η αίτηση τους παραμένει σε κατάσταση επεξεργασίας, να επισυνάψουν τα ελλιπή δικαιολογητικά έως στις 13-2-2024 και ώρα 11:59, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουνε ότι, αν δεν ολοκληρωθεί η επισύναψη των ελλιπών στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της σίτισης, οι αιτήσεις θα απορριφθούν και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής δωρεάν σίτισης.

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο