Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος αποφάσισε στην υπ’ αριθ. 4/08-02-2024 συνεδρίασή της, μετά από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, και ανακοινώνει, την αξιολόγηση των υποψηφίων για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Ενστάσεις στην επιλογή των εντεταλμένων διδασκόντων μπορούν να κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των κρίσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ήτοι από σήμερα 08-02-2024 έως και 12-02-2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@env.ihu.gr.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ_ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο