Εξετάσεις Εργαστηριακού μέρους Γεωδαισία & Τοπογραφία Ι

Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Γεωδαισία (Μηχανικών Περιβάλλοντος) & Τοπογραφία Ι (Πολιτικών Μηχανικών) θα γίνει στις 4-9-2023 ευθύς αμέσως μετά από το πέρας των εξετάσεων της θεωρίας.

Ο διδάσκων

Σωκράτης Μεντεκίδης

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο