Κοινοποίηση πρακτικού για την Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Τεχνικών Έργων Υποδομής»» με κωδικό «ΑΠΕΛΛΑ»: APP31748

61ΜΩ46ΨΖ3Π-ΦΝΤ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΤΕΥ

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο