Υποβολή Απογραφικού Δελτίου Εισόδου Συμμετέχοντα του Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Αγαπητοί φοιτητές/τριες

Σε συνέχεια αλλαγής του προτύπου του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου που συμπληρώσατε την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε εκ νέου το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, το οποίο και σας επισυνάπτεται στο παρόν email.

Στο παρόν e-mail επισυνάπτεται το Υπόδειγμα του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου με αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε το «Απογραφικό Δελτίο Εισόδου_word» (Επισυναπτόμενο αρχείο).

Στη συνέχεια αφού το υπογράψετε, θα το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο praktiki.espa@teithe.gr το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 09-2-2023 και ώρα 14.00.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι η ημερομηνία Εισόδου-έναρξης της πρακτικής Άσκησης Συμμετέχοντα-φοιτητή  που πρέπει να συμπληρωθεί στο Απογραφικό Δελτίο Εισόδου είναι αυτής της 15/11/2023.

Όσον αφορά τις κατηγορίες των ερωτημάτων, Α,Β και Γ συμπληρώνεται το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου αυστηρά σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Ενώ για την κατηγορία των ερωτημάτων Δ απαντάτε με «ΝΑΙ» ή «ΌΧΙ».

Η συμπλήρωσή του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου είναι υποχρεωτική, λόγω της συμμετοχής σας στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», με MIS 5184460, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση». Ο έλεγχος υποβολής των Απογραφικών Δελτίων θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο ΠΑ ΕΣΠΑ, και στη συνέχεια θα ενημερωθεί ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του τμήματος σας για την υποβολή ή μη του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου.

Απογραφικό Δελτιο Εισόδου_Υπόδειγμα

Απογραφικό Δελτιο Εισόδου_word

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο