Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε»

Το WWF Ελλάς και οι λοιποί εταίροι του έργου σας προσκαλούν να επισκεφτείτε
την ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε»

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA, το WWF Ελλάς και οι λοιποί εταίροι
του έργου σας προσκαλούν να επισκεφτείτε την *ηλεκτρονική πλατφόρμα
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε»*, που αποτελεί μια από τις δράσεις
του προγράμματος ενδυνάμωσης ικανοτήτων.

Η *πλατφόρμα «Εδώ ζούμε» *απευθύνεται

·σε*υπαλλήλους υπηρεσιών και φορέων*  που έχουν αρμοδιότητες στις
προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας, καθώς και

·σε όλες τις*ενδιαφερόμενες ομάδες πολιτών*  που σχετίζονται με τις
περιοχές Natura 2000 είτε μέσω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είτε
ως μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

Το περιεχόμενο της πλατφόρμας καλύπτει ένα εύρος θεματικών με στόχο να
προσφέρει γνώσεις, να βελτιώσει την κατανόηση, και να διασαφηνίσει θέματα
που αφορούν τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών ως κομβικό εργαλείο
που εξασφαλίζει τη συμβατότητα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με τη
διατήρηση της φύσης.

Αυτή τη στιγμή, τα διαθέσιμα μαθήματα αφορούν το *Νομικό πλαίσιο για την
προστασία της βιοποικιλότητας* και τη*Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών*.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ενδυνάμωσης ικανοτήτων, η πλατφόρμα
θα συνεχίσει να συμπληρώνεται με μαθήματα και να εμπλουτίζεται με επιπλέον
υλικό.

*Παρακαλούμε μοιραστείτε την πρόσκληση αυτή με όλα τα μέλη της ομάδας ή του
φορέα σας που μπορεί να ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα.*

*Λίγα λόγια για την πλατφόρμα «Εδώ ζούμε»*

Περιλαμβάνει κείμενα, βίντεο, συμπληρωματικό υλικό, και παραπομπές σε
εξωτερικές σελίδες, οργανωμένα σε θεματικούς κύκλους και μαθήματα.

Με την εγγραφή και έναρξη της παρακολούθησης, η πλατφόρμα καθοδηγεί τον
χρήστη αυτόματα από το ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο στο επόμενο.

Η μαθησιακή διαδικασία είναι ασύγχρονη και πραγματοποιείται εξολοκλήρου
ηλεκτρονικά, ώστε η κατάρτιση να εξελίσσεται με τον προσωπικό ρυθμό του
χρήστη. Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων δεν υπάρχουν καταληκτικές
ημερομηνίες, ούτε εξετάσεις.

*Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να εγγραφείτε.*

*Ηλεκτρονική πλατφόρμα «Εδώ ζούμε»*
<https://WWF-Greece.msnd3.com/tracking/lc/61cfd992-8cea-4087-a4de-493d5969c6ff/17a35fd4-fa67-442d-83fc-d057084c41a7/4c16269f-586e-428a-96c6-7ae0cb89d619/>

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το έργο LIFE-IP 4 NATURA παρακαλούμε
επισκεφθείτε την ιστοσελίδαhttps://edozoume.gr
<https://WWF-Greece.msnd3.com/tracking/lc/61cfd992-8cea-4087-a4de-493d5969c6ff/a8a97af1-8cd7-4fdd-b03d-8d7d44453ca7/4c16269f-586e-428a-96c6-7ae0cb89d619/>.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα μέλη της ομάδας συμμετοχικών δράσεων για το
φυσικό περιβάλλον του WWF Ελλάς, Εύα Καλλιβωκά και Βασιλική Ορφανού (Τηλ.
2103314893, εσωτ.: 411 και 448, Email:e.kallivoka@wwf.gr  και
v.orfanou@wwf.gr).

Με εκτίμηση,

Η ομάδα έργου LIFE-IP 4 NATURA του WWF Ελλάς

*Το πρόγραμμα LIFE-IP 4 NATURA*

*Το έργο LIFE-IP 4 NATURA («Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και
διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων,
και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» – LIFE16 IPE/GR/000002) είναι το πρώτο
ολοκληρωμένο έργο LIFE που εγκρίνεται για την Ελλάδα.*

*Δώδεκα εταίροι (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πανεπιστήμιο
Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Περιφέρεια Κρήτης,
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Περιφέρεια Αττικής,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Πράσινο Ταμείο,
Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής), υπό τον
συντονισμό του ΥΠΕΝ, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα έργο που φιλοδοξεί να
ενισχύσει συνολικά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και
τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη φύση.*

*Το έργο συνιστά την πρώτη ολοκληρωμένη και συντονισμένη πρωτοβουλία για
την υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας της χώρας για το δίκτυο
Natura 2000 σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.*

*Στις δράσεις του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εκπόνηση και υλοποίηση
σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων, η πιλοτική εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης
σε επιλεγμένες περιοχές, και η χαρτογράφηση και αξιολόγηση των
οικοσυστημικών υπηρεσιών.*

*Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
το Πράσινο Ταμείο.*

[image: Email Image]

[image: social icon]
<https://WWF-Greece.msnd3.com/tracking/lc/61cfd992-8cea-4087-a4de-493d5969c6ff/f07fb43e-8727-4cfd-88cc-3e1d5e34473c/4c16269f-586e-428a-96c6-7ae0cb89d619/>

[image: social icon]
<https://WWF-Greece.msnd3.com/tracking/lc/61cfd992-8cea-4087-a4de-493d5969c6ff/bcb2b446-b58f-4cb8-a257-284f3653f9a9/4c16269f-586e-428a-96c6-7ae0cb89d619/>

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο