ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

Η Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. εκδηλώνει το ενδιαφέρον της για την κάλυψη δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης στον Τομέα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων.

Συγκεκριμένα οι θέσεις αυτές αφορούν μία (1) στο τμήμα Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και μία (1) στο τμήμα Συνεργείων και κυκλοφοριακής σύνδεσης .

Τα αντικείμενα των τμημάτων ορίζονται ως :

Τμήμα Πρατηρίων :

  • Μελέτη και αδειοδότηση Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων.
  • Μελέτη και αδειοδότηση Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων.
  • Μελέτη και αδειοδότηση Ενεργητικής/Παθητικής Πυροπροστασίας.
  • Μελέτη και αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων.
  • Αρχιτεκτονικές Αποτυπώσεις.

Τμήμα Συνεργείων & Κυκλοφοριακών Συνδέσεων :

  • Εκπόνηση μελετών Κυκλοφοριακών Εγκαταστάσεων και συνδέσεων.
  • Σχεδιασμός και αδειοδότηση Συνεργείων και Σταθμών αυτ/των.
  • Σχεδιασμός και αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Πλυντηρίων-Λιπαντηρίων.
  • Σχεδιασμός και αδειοδότηση ΙΚΤΕΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν ταυτόχρονα το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη εκάστης θέσης.

Για περαιτέρω επικοινωνία του τμήματός σας παρακαλώ απευθυνθείτε στον Διευθυντή του Τομέα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων κ. Χρήστο Καμπέρη

στο email : christos.kamperis@samaras-co.gr

Σχετικοί σύνδεσμοι περί της Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων  φοιτητών : https://www.samaras-co.gr/ και Τομέας ΕΕΟ

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Μιλτιάδης Τσακιρίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Τομέας Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτηση Οχημάτων
miltiadis.tsakiridis@samaras-co.gr
www.samaras-co.gr

Για την:

Ενημερωθείτε για την Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας στο:
https://www.samaras-co.gr/πολιτικη-απορρητου
Παρακαλούμε, σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτό το e-mail.

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο