Ανακοίνωση Κατασκευές Κτιρίων

Η 2η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στις 28/11/2022 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η διάλεξη στις 21/11 αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος φοιτητών για συμμετοχή τους ως εθελοντές στη δράση OpenHouse.
elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο