Έναρξη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΧΕ2022

Αγαπητοί φοιτητές/ φοιτήτριες,

σας ενημερώνουμε ότι για την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης, ο Φορέας Απασχόλησης υποχρεούται να υποβάλλει το Έντυπο Ε3.5 «Αναγγελία Πρόσληψης» στην ΕΡΓΑΝΗ.

Για να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία συνημμένα θα βρείτε την Εγκριτική Απόφαση, συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, την οποία και πρέπει να επισυνάψει ο εργοδότης στην ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή του Εντύπου Ε3.5 το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 14/11/2022.

Για την παραλαβή των συμβάσεων σας, θα ενημερωθείτε από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους τις επόμενες ημέρες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα πρέπει οπωσδήποτε να προωθήσετε το παρόν μήνυμα με το επισυναπτόμενο αρχείο στο Φορέα Απασχόλησης σας, ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση κανονικά.

Παρακαλείσθε να προωθείσετε ηλεκτρονικά στο mail: praktiki.espa@teithe.gr το έντυπο Ε3.5 Αναγγελίας πρόσληψης το οποίο θα πάρετε από το φορέα απασχόλησης σας μέχρι την Παρασκευή 19/11/2022 και ώρα 14:00.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παραμένουμε στη διάθεση σας.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ,
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Κτίριο Σ.Ε.Υ. – Ισόγειο
Τ.Θ.141, Τ.Κ. 57400
Σίνδος Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310-013-790
e-mail: praktiki.espa@teithe.gr
web-site: http://praktiki.teithe.gr/

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο