Ε.ΔΕΝΔΡΑΚΗ &ΣΙΑ ε.ε. αγγελία / ζήτηση για πρακτική του τμήματος έργων υποδομής στην Θεσσαλονίκη

Επικοινωνούμε από την εταιρεία
Ε.ΔΕΝΔΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. τεχνική εταιρεία για ζήτηση 1 ενός ατόμου για πρακτική.
 Οι αρμοδιότητες του θα περιλαμβάνουν διαχείριση των καθημερινών διαδικασιών/εγγράφων & συνεργείου καθώς και τον προγραμματισμό-καταγραφή των εκτελεσμένων εργασιών.
 Ο χώρος εργοταξίου είναι στον Τιτάν Ευκαρπίας όπου Θα οριστεί και σαν βοηθός επιβλέπων μηχανικού για τις εργασίες που εκτελούνται στο εργοστάσιο του Τιταν.
 Απαραίτητα είναι η χρήση υπολογιστή με γνώση office, επικοινωνιακές ικανότητες και να έχει και δικό του μεταφορικό μέσο.   Οι ώρες εργασίας είναι 7 με 15:00.
Με εκτίμηση
Γεώργιος Δενδρακης
Τεχνικό τμήμα
6951751728
elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο