ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΛΕΟΥΣΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ» (ΑΔΑ: 6ΙΧ546ΨΖ3Π-ΘΤ0)

6ΙΧ546ΨΖ3Π-ΘΤ0 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΟΥΣΙΔΗ

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο