Ανακοίνωση θέσης Πρακτικής Άσκησης στο εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε

Ανακοινώνεται ότι για το διάστημα από 01/12/2021 έως τις 31/05/2022 υπάρχει μία (1) θέση πρακτικής άσκησης στο εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
• Στο εργαστήριο Η/Υ,
• Στο τηλέφωνο 2310-013-432
elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο