Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί επισκέπτες,

 

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το Τμήμα μας έχει ιστορική διαδρομή 63 ετών στον χώρο της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, με 3600 και πλέον αποφοίτους.

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος θεωρείται ο μηχανικός που ασχολείται με την προστασία, τη βελτίωση της ποιότητας και την ανάδειξη του περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική διαχείριση των τεχνικών έργων, τη διαχείριση των αερίων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων, την εξυγίανση ρυπασμένων περιοχών, την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαχείριση υδατικών πόρων και τα υδραυλικά έργα.

Με βάση τη νομοθεσία αλλά και τις προκλήσεις από τις αρνητικές εξελίξεις στην ποιότητα του περιβάλλοντος και τις σοβαρές απειλές της ζωής, επιτακτικός σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση Μηχανικών για τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος με έργα – δομές – κατασκευές και δράσεις που στοχεύουν στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, την αποκατάσταση και παρακολούθησή του στα πλαίσια της βιωσιμότητας έχοντας παραδείγματα αποφυγής κάθε ενέργειας που έχει επιπτώσεις στη βιόσφαιρα.

Η εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να υλοποιούν τους ανωτέρω στόχους υποστηρίζεται από το πενταετούς διάρκειας πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες και τάσεις με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον σύμφωνα και με τις αρχές και επιταγές της ευρωπαϊκής, διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας. Παράλληλα δίνει έμφαση στην αξιολόγηση του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας της βιόσφαιρας, στην κλιματική αλλαγή, στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στη διαχείριση τεχνικών έργων με περιβαλλοντικά πρότυπα, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης σύγχρονων μέσων όπως εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ, για την επίτευξη των στόχων. Επιπλέον, στα εργαστήρια του Τμήματος διενεργείται πειραματική έρευνα σε σύγχρονα υλικά, στη βελτίωση εδαφών, στη διαχείριση κινδύνων, στις υδραυλικές ροές, στην εικονική πραγματικότητα και στη βιοποικιλότητα. Η ενασχόληση των φοιτητών μπορεί να τους εμπνεύσει και να αποτελέσει εφαλτήριο για μεταπτυχιακές σπουδές και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Ελπίζω ότι μέσα από την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας θα γνωρίσετε τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ενδιαφέροντα, τα μέλη του Τμήματος μας και θα μπορέσετε να ενημερωθείτε σχετικά με το επιστημονικές, διδακτικές και αναπτυξιακές δραστηριότητές μας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ευάγγελος Κεραμάρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο