Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

https://uniportal.ihu.gr

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

http://uregister.ihu.gr

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (NEO MOODLE)

https://exams-sm.the.ihu.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΕΜΑΙΛ)

https://webmail.teithe.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΣΟ)

https://academicid.minedu.gov.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

https://eudoxus.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (wifi)

https://noc.the.ihu.gr/eduroam-2/

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

https://noc.the.ihu.gr/

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΗΚΑ ΠΠΣ Μηχανικών Περιβάλλοντος

http://eureka.teithe.gr/jspui/handle/123456789/13646

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΗΚΑ ΠΠΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Μηχανικών ΤΕ

http://eureka.teithe.gr/jspui/handle/123456789/1101

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

https://www.didaktorika.gr/eadd/

HEAL LINK

http://www.heal-link.gr

HEAL 1000

https://f1000research.com/heallink

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο