Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για τη διετία 2023-2025 η διοίκηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι η ακόλουθη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Κεραμάρης

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Ιωάννης Σαββίδης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ
Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης:
Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής:

 

Η Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο διοίκησης του Τμήματος. Απαρτίζεται από το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος, εκπροσώπους του λοιπού προσωπικού καθώς και εκπροσώπους των προπτυχιακών, και μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η διοίκηση της Σχολής Μηχανικών είναι η ακόλουθη.

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Αριστοτέλης Καζακόπουλος

Καθηγητής

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Μηχανολόγων Μηχανικών

Κωνσταντίνος Κλεΐδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Δημήτριος Φουτάκης

Επίκουρος Καθηγητής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Πολιτικών Μηχανικών

Χρήστος Βοζίκης

Καθηγητής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Δημήτριος Βαρσάμης

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ευάγγελος Κεραμάρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Απόστολος Τσαγκάρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Δημήτριος Παπακώστας

Καθηγητής

 

 

Γραμματέας Σχολής: κα. Κυπαρισσία Ελεκίδου

Τηλ. 23210 49123

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο