Γεωδαισίας

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Μεντεκίδης Σωκράτης, ΕΔΙΠ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Εργαστήριο Γεωδαισίας εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του Προγράμματος Σπουδών. Συγκεκριμένα εφαρμόζει κλασικές και σύγχρονες γεωδαιτικές μεθόδους για την αποτύπωση της Γήινης επιφάνειας με γεωδαιτικά όργανα και χρήση κατάλληλου λογισμικού.

Κατά την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων διενεργούνται Ασκήσεις Υπαίθρου στον  χώρο του campus της Πανεπιστημιούπολης για θέματα δειγματοληψίας και απόκτησης δεδομένων

ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι χώροι εγκατάστασης που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες λειτουργίας του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

 1. Το εργαστήριο Γεωδαισίας,
 2. Χώρο γραφείων
 3. Αποθήκη γεωδαιτικών οργάνων

και βρίσκονται στον κεντρικό διάδρομο των παλαιών κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε στην Σίνδο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο Γεωδαισίας για την εύρυθμη λειτουργία του αποτελείται από:

 1. 15 Οπτικά θεοδόλιχα με τα παρελκόμενά τους,
 2. 6 Γεωδαιτικούς σταθμούς με τα παρελκόμενά τους,
 3. 10 Οπτικούς χωροβάτες με τα παρελκόμενά τους,
 4. 2 GPS με τα παρελκόμενά τους,
 5. 2 Η/Υ,
 6. 1 Plotter,
 7. 1 Laser εκτυπωτή Α4 έγχρωμο,
 8. 1 Scanner A3,
 9. 1 Βιντεοπροβολέα

 

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο