Εδαφομηχανικής

Πανοραμική άποψη του εργαστηρίου

Χώρος παράδοσης μαθημάτων με projector

Συσκευή οιδημέτρου και μηχανή απευθείας διάτμησης

Μηχανή δοκιμής ευθρυπτότητας αδρανών

Φούρνοι

Κόσκινα για κοκκομετρήσεις

Πάγκος εργασίας για μορφοποίηση εδαφικών δειγμάτων

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο