Υποβολή Απογραφικού Δελτίου Εξόδου ΧΕ2021-2022

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι προϋπόθεση για να πληρωθεί/αποπληρωθεί ο φοιτητής είναι να έχει συμπληρώσει το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης.

Διευκρινίζεται ότι ως άμεσα ωφελούμενοι στην Πρακτική Άσκηση νοούνται μόνο οι φοιτητές και μόνο από αυτούς απαιτείται η συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων εισόδου και εξόδου, δηλ. οι φοιτητές που έχουν επιλεχθεί να συμμετέχουν στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», με MIS ΟΠΣ 5032657.

Ως ημερομηνία εξόδου συμμετέχοντα ορίζεται η ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης δηλ. αυτής της 30/4/2022.

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε υποχρεωτικά και να υποβάλετε ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου το αργότερο μέχρι την Κυριακή 26-06-2022.

Ο έλεγχος υποβολής των Απογραφικών Δελτίων Εξόδου πραγματοποιείται από το Γραφείο ΠΑ ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια ενημερώνεται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος εάν έχει υποβληθεί το Απογραφικό Δελτίο από το φοιτητή.

Ο σύνδεσμος εισόδου του Απογραφικού Δελτίου Εξόδου είναι ο κάτωθι:

 https://praktiki.teithe.gr/crm/login

Τις οδηγίες συμπλήρωσης του Απογραφικού Δελτίου Εξόδου θα τις βρείτε αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο 

Υποβολή Απογραφικού Δελτίου Εξόδου ΧΕ2021-2022

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Μανώλης Καλιακούδας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Δι.Πα.Ε.(πρώην ΑΤΕΙΘ),
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Κτίριο Σ.Ε.Υ.- Ισόγειο

Τ.Θ.141, Τ.Κ. 57400Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-013-790, 781

e-mail: praktiki.espa@teithe.gr
web-site: http://praktiki.teithe.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο