ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος έχει ιστορική διαδρομή 63 έτων στον χώρο της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, με 3600 και πλέον αποφοίτους. Η ιστορική εξέλιξη του Τμήματος από την ίδρυση του έως και σήμερα είναι η ακόλουθη:

Έτος

Νομοθέτημα

Εξέλιξη
1959

ΝΔ 3971/1959

Ίδρυση ως Τμήμα Πολιτικών Υπομηχανικών τετραετούς φοίτησης, της Σχολής Υπομηχανικών (ΣΥΠ), εποπτευόμενης από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 
1966

ΝΔ 4564/1966

Μετονομασία σε Ανώτερη Σχολή Υπομηχανικών Θεσσαλονίκης (ΑΣΥΘ) .
 
1970

ΝΔ 652/1970

Ίδρυση του Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης (ΚΑΤΕ) και ίδρυση της Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΤΕΜ). Το Τμήμα λειτουργεί ανεξάρτητο ως ΑΣΥΘ.
 
1973 Ενσωμάτωση της ΑΣΥΘ στα ΚΑΤΕ Θεσσαλονίκης και μετονομασία σε Τμήμα Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με κατευθύνσεις α) Δομικών έργων, β) Συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων με τρία έτη φοίτησης
 
1977

Ν. 576/1977

Ίδρυση των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) που ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (3 έτη φοίτησης) και ενσωμάτωση του Τμήματος Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών σε αυτά
 
1979

ΠΔ 479/1979

Καθορισμός κατευθύνσεων στο Τμήμα Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών α) Δομικών έργων, β) Συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων με τρία έτη φοίτησης
 
1983

Ν. 1404/1983

Ίδρυση του θεσμού των ΤΕΙ
 
1984

ΥΑ Ε5/632

ΦΕΚ 99/Β/24.02.84

Ενσωμάτωση του Τμήματος Πολιτικών στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με δύο κατευθύνσεις α) Δομικών έργων, β) Συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων
 
1985

ΠΔ 561/27.11.85

ΦΕΚ 199/Α/27.11.85

Μετονομασία σε Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής με 8 εξάμηνα φοίτησης
 
2001
Ν.2916/2001
Ένταξη των ΤΕΙ στην Ανώτατη Εκπαίδευση ως ένας από τους δύο πυλώνες της
 
2005

ΠΔ 106/2005

ΦΕΚ 142/Α/23.06.05

Μετονομασία του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 
2013

ΠΔ 82/2013

ΦΕΚ 123/3.06.13

Μετονομασία σε Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με δύο κατευθύνσεις α) Δομοστατικών Μηχανικών, β) Μηχανικών Υποδομών
 
2018

Απόφση ΔΦ15/2550

ΦΕΚ 2369/21.06.18

Έγκριση Ίδρυσης αυτοδύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχεδιασμός, και Κατασκευή Τεχνικών Έργων»
 
2018

Απόφαση 30128

ΦΕΚ 3681/29.08.18

Έγκριση Ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες» από κοινού με το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ, το Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ και το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ.
 
2018

Απόφαση 142/56

ΦΕΚ 2870/19.07.18

Έγκριση Ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Δομικών Κατασκευών» σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ.
 
2019

Ν. 4610/2019

ΦΕΚ 70/Α/7.05.19

Ίδρυση νέου Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος εντός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και ένταξη  των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης  στο νέο Τμήμα.
 
2021

Απόφαση ΔΦ15/3671

ΦΕΚ 1033/Β/17.03.21

Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών

 

en_GBEnglish (UK)
Skip to content