ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική συνοχή» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ψ8ΛΞ46ΨΖ3Π-Υ45 Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων

en_GBEnglish (UK)
Skip to content