ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ – Προσωρινά Αποτελέσματα

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος αποφάσισε στην υπ’ αριθ.15/23-11-2023 συνεδρίασή της, μετά από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, και ανακοινώνει, την αξιολόγηση των υποψηφίων για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Ενστάσεις στην επιλογή των εντεταλμένων διδασκόντων μπορούν να κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των κρίσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ήτοι από σήμερα 23-11-2023 έως και 27-11-2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@env.ihu.gr.

Αριθμητικές Μέθοδοι και Μαθηματικά Μοντέλα στα Υδραυλικά Έργα_
Υπόγεια Υδραυλική-Υδρογεωλογία
Υδάτινα Οικοσυστήματα_
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία_
Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων_
en_GBEnglish (UK)
Skip to content