Πρόσκληση στην Δεύτερη (Κοινή) συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Πληροφορική – Ηλεκτρονική Μάθηση» με κωδικό «ΑΠΕΛΛΑ»: APP30329

6ΠΜΠ46ΨΖ3Π-Ο98 Πρόσκληση στην Δεύτερη (Κοινή) συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος Σώματος ΠΠ-ΗΜ

en_GBEnglish (UK)
Skip to content