Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», με MIS 5184460, ενημερώνει τους φοιτητές, που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση στις 14/5/2023, του Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023 ότι, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα κάτωθι δικαιολογητικά λόγω της συμμετοχής τους στο ΕΣΠΑ:

• Αντίγραφο του εντύπου Ε3.5. ΛΗΞΗΣ της ΠΑ (με ημερομηνία λήξης 14/5/2023)
• Βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης (επισυναπτόμενο αρχείο)
• Βεβαίωση ενσήμων από το ΕΦΚΑ για τους μήνες που εμφανίζονται (μπορείτε να την προμηθευτείτε και μέσω e-efka.gr <http://e-efka.gr> στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου)
• Βεβαίωση ενσήμων από τον εργοδότη για τους 6 μήνες συνολικά.(ΈΝΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ)
• Αποδείξεις εξόφλησης της μηνιαίας αποζημίωσης πρακτικής άσκησης του φορέα απασχόλησης μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού. (Αποδείξεις κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή από το φορέα απασχόλησης). Οι παραπάνω αποδείξεις εξόφλησης λαμβάνονται αποκλειστικά από το φορέα απασχόλησης. Παρακαλείσθε να μην προωθήσετε αντίγραφο του τραπεζικού σας λογαριασμού ή αποδεικτικά κατάθεσης πληρωμής της αποζημίωσης ΠΑ σε τραπεζικό λογαριασμό που σας έκανε ο εργοδότης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά να αποσταλούν σε μορφή pdf στο mail: praktiki.espa@teithe.gr .

Όσον αφορά τη συγκέντρωση των απαραίτητων εντύπων της ολοκλήρωσης ΠΑ του ΧΕ 2022-2023 του φυσικού αρχείου, όπως πχ. προσκόμιση βιβλιαρίου πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος σας.

Η αποστολή των δικαιολογητικών να γίνει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 31-5-2023 ώρα 14:00.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παραμένουμε στη διάθεση σας.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ,
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Κτίριο Σ.Ε.Υ. – Ισόγειο
Τ.Θ.141, Τ.Κ. 57400
Σίνδος Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310-013-790
e-mail: praktiki.espa@teithe.gr
web-site: http://praktiki.teithe.gr/

en_GBEnglish (UK)
Skip to content