ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ  16/03/2023 ΕΩΣ 26/03/2023

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΩ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1) ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΩΣ 120ΔΜ

2) ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 50ΔΜ

4) ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 50ΔΜ

5) ΕΚΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 50ΔΜ

6) ΟΓΔΟΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 50ΔΜ    

  -ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΝΑ(1) ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΝΤΕ(5) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.                               

—ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(15) ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

en_GBEnglish (UK)
Skip to content