Επικοινωνία

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση        :  Τ.Θ. 141,

                             :  ΤΚ 574 00 Σίνδος

________________________________________  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Πληροφορίες             :  Ι. Γκιζάρης  (Φοιτητικά Θέματα)

Τηλέφωνο                   : 2310.013.934

 

 

Πληροφορίες             : Τριανταφυλλιά Ζέλκα (Διοικητικά Θέματα)

Τηλέφωνο                  : 2310.013.935

 

 

Ιστοσελίδα                     : www.ihu.edu.gr

Τηλεομοιότυπο  (FAX) : 2310.791.128

Ηλ. Ταχυδρομείο.          : info@env.ihu.gr

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Πληροφορίες             : Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τηλέφωνο                  : 2310.013.432

Ηλ. Ταχυδρομείο.   :  praktiki.cie.teithe@gmail.com

 

 

 

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο