Ενημέρωση φοιτητών για την Έναρξη Διδασκαλίας Νέων Μαθημάτων

Από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου ξεκινάει η διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων:

  • Συστήματα Ύδρευσης και Επεξεργασία Νερού (ΜΠ), Υδρεύσεις (ΠΜ)
  • Τοπογραφία ΙΙ (ΠΜ)
  • Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι (ΜΠ & ΠΜ)
  • Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ (ΠΜ)
  • Φυσική (ΜΠ & ΠΜ)

 

Το μάθημα Σήραγγες (ΠΜ) θα ξεκινήσει από αύριο Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου.

 

Δημήτρης Κωνσταντινίδης

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος