Ενημερωτική Συνάντηση

Ο Πρόεδρος του Τμήματος καλεί τους φοιτητές την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 κι ώρα 19:00 σε ενημερωτική συνάντηση μέσω της πλατφόρμας Zoom, με meeting ID: 99860767493   Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει: το Πρόγραμμα Σπουδών, τους Κανονισμούς, το Θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, το Πρόγραμμα Erasmus, τις υποδομές του Τμήματος, το σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων.   Δημήτρης Κωνσταντινίδης Πρόεδρος Μηχανικών...

3rd International Conference on Environmental Design

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει στις 22 – 23 Οκτωβρίου 2022 Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «3rd International Conference on Environmental Design, ICED2022» στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα μας με δημοσιεύσεις – παρουσιάσεις.   Η παρακολούθηση του Συνεδρίου μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως (online) και είναι δωρεάν για τους φοιτητές αρκεί να έχει προηγηθεί εγγραφή έως τη 17η Οκτωβρίου 2022.   Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου https://iced.eap.gr Για εγγραφή επισκεφτείτε https://iced.eap.gr/registration_form   Δημήτρης...

Ενημέρωση από την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο Καθ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος με Αριθμό Μητρώου 2019/0040 ως και 2019/0081 να προσέλθουν στην αίθουσα 303 την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 16.00 για ενημέρωση σε θέματα που τους αφορούν από την Ακαδημαϊκή τους Σύμβουλο Καθ. Σοφία...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΠΠΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ παρακαλούνται όπως ενημερωθούν για τα παρακάτω: Με τον Νόμο 4777/17.02.2021 (ΦΕΚ 25/1ο/17.02.2021, Μέρος Δ΄, Κεφάλαιο Α, Άρθρο 34) έγινε ρύθμιση για τη διάρκεια φοίτησης, ειδικότερα δε στην παράγραφο 1 αναφέρεται: «Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε πρόγραμμα σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των επόμενων παραγράφων, η κοσμητεία της σχολής εκδίδει πράξη διαγραφής.» Με την υπ΄ αριθμ΄ ΔΦ20/9991 (ΦΕΚ 2747/2ο/2.06.22) έγινε τροποποίηση του άρθρου 21 και εισαγωγή άρθρου 21Α στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΙΠΑΕ σχετικά με τις ρυθμίσεις θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης Για όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έχουν ανατεθεί διδακτικά καθήκοντα σε Μόνιμο και Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό και το ίδιο θα συμβεί και στο εαρινό εξάμηνο. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και λαμβάνονται παρουσιολόγια την ώρα του μαθήματος. Για τον Θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου που έχει θεσπιστεί και εφαρμόζεται από το Τμήμα. Για τα κείμενα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος για το πρόγραμμα σπουδών τους στα οποία συμπεριλαμβάνονται Κανονισμοί τους οποίους πρέπει να εφαρμόζουν. Σε κάθε περίπτωση παροτρύνονται να ενσκήψουν με ιδιαίτερη ζέση στις σπουδές τους και να τις ολοκληρώσουν εγκαίρως. Ν 4777_2021 ΦΕΚ 2747_Β_2.06.22   Δημήτρης Κωνσταντινίδης Πρόεδρος Μηχανικών Περιβάλλοντος...
elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο