Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης Εργαστήριο BITULAB

Θα επιθυμούσαμε να απασχολήσουμε στην εταιρία μας έναν φοιτητή για πρακτική άσκηση. Το αντικείμενο της εταιρείας είναι ο ποιοτικός έλεγχος αδρανών υλικών , ασφαλτομιγμάτων, ασφαλτικών γαλακτωμάτων και εδαφικών υλικών. Τα στοιχεία μας είναι τα παρακάτω:

BITULAB E.Π.Ε.
Αραβησσός, 58100 Γιαννιτσά
Εργαστηριο Ποιοτικού Ελέγχου
Μετάβαση στο περιεχόμενο