Κατάργηση επιπλέον εγγραφών του ΔΙΠΑΕ (Σερρών και Σίνδου) στη σελίδα επιλογής φορέα wayf.grnet.gr για Delos365

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ενεργοποίησης του νέου ενιαίου Delos365 για ολόκληρο το ΔΙΠΑΕ. Συνεπώς, θα καταργηθούν οι ακόλουθες 2 εγγραφές από τη σελίδα ΑΑΙ του ΕΔΥΤΕ (wayf.grnet.gr): Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος-Σέρρες (μόνο Delos365) Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος-Σίνδος (μόνο Delos365) Θα παραμείνει κανονικά μόνο το «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» Η αφαίρεση των 2 εγγραφών θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 27-05-2022, προκειμένου να δοθεί το περιθώριο στους χρήστες των παλιών Delos365 Σερρών και Σίνδου για να πάρουν backup τα αρχεία...

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΛΕΟΥΣΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ» (ΑΔΑ: 6ΙΧ546ΨΖ3Π-ΘΤ0)

6ΙΧ546ΨΖ3Π-ΘΤ0 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ...

Αίτημα υπαγωγής του Τμήματος στο άρθρο 46 του Ν4485

Υποβλήθηκε το αίτημα του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για την υπαγωγή του στο άρθρο 46 του Ν4485/04.08.2017 «Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων ΤΕΙ. Επιστολή Υπαγωγής στο άρθρο 46 του Νόμου...

Μέχρι τις 19 Απριλίου οι αιτήσεις συμμετοχής από φοιτητές και νέους προγραμματιστές στο Google

Στο Google Summer of Code (GSoC) μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές  που έχουν γνώσεις προγραμματισμού και νέοι προγραμματιστές και οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν σε έργα ανοιχτού λογισμικού. Όσοι θα επιλεγούν θα εργαστούν για 3 μήνες το καλοκαίρι στο έργο ανοιχτού λογισμικού που θα επιλέξουν να συνεισφέρουν και θα χρηματοδοτηθούν έως 3600$ μετά από μηνιαία αξιολόγηση. Το GSoC, παρέχει χρηματοδότηση σε φοιτητές και νέους προγραμματιστές για να συνεισφέρουν με κώδικα σε έργα ελεύθερου λογισμικού. Υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, από το 2005 που ξεκίνησε έχουν συμμετάσχει σε αυτό περισσότεροι από 18.000 φοιτητές από 112 χώρες με αποτέλεσμα να παραχθούν περισσότερες από 33.000.000 γραμμές κώδικα για 746 οργανισμούς ανοιχτού λογισμικού. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), συμμετέχει με 12 προτάσεις  έργων ανοιχτού κώδικα και καλεί όσους επιθυμούν να συμβάλλουν σε ένα από τα  έργα, να δηλώσουν συμμετοχή στο GSOC 2022 επιλέγοντας το έργο που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες τους. Αναλυτικές πληροφορίες για τα έργα που προτείνει ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ και τις προαπαιτούμενες γνώσεις προγραμματισμού που απαιτούνται μπορείτε να δείτε εδώ. Οι φοιτητές και νέοι προγραμματιστές μπορούν να υποβάλουν επίσημα τις προτάσεις τους μέσω της κεντρικής σελίδας του Google Summer of Code,  έως τις 19 Απριλίου 2022, ενώ όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο GSOC 2022, στα έργα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, μπορούν να στείλουντις ερωτήσεις τους και να επικοινωνήσουν με τους μέντορες των έργων, μέσω της λίστας  https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Summer of Code 2022,  τα έργα των άλλων οργανισμών που συμμετέχουν στο GSOC, τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες υποβολής των προτάσεων, δείτε το...

Απόψεις Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΑΕ

 Κατάργηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος   880 φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙΠΑΕ, βρίσκονται κυριολεκτικά μετέωροι εξαιτίας της αιφνιδιαστικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου  να το καταργήσουν! Σε μία πόλη όπως η Θεσσαλονίκη που υφίσταται την υποβάθμιση του αστικού ακόμα και του περιαστικού περιβάλλοντος με συνεχόμενα επεισόδια υπέρβασης των ορίων αέριας ρύπανσης, κυκλοφοριακής ασφυξίας και έλλειψης χώρων πρασίνου είναι μονόδρομος η ζωτική ανάγκη για νέα οπτική στον αστικό σχεδιασμό, εφαρμογή λύσεων που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υιοθέτηση πρακτικών που εντάσσονται στο πλαίσιο ανάπτυξης μιας βιώσιμης και έξυπνης πόλης. Σ’ αυτήν ακριβώς την περίοδο που παράλληλα διανύουμε σοβαρή οικονομική, κλιματική και ενεργειακή κρίση με πολυεπίπεδες επιπτώσεις στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, η αιφνιδιαστική, μονομερής και χωρίς επιχειρήματα απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για κατάργηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, απομακρύνει την εκπαίδευση ικανών επιστημόνων και στελεχών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων ενώ ανατρέπει τον οικογενειακό σχεδιασμό εκατοντάδων οικογενειών της ευρύτερης περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης όπως και άλλων περιοχών της Ελλάδας από όπου προέρχονται οι φοιτητές/τριες, καθώς το εισόδημα χιλιάδων επαγγελματιών εξαρτάται άμεσα από τις δραστηριότητες των φοιτητών. Οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ για θέματα βελτίωσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ενεργειακής μετάβασης και απεξάρτησης από ρυπογόνες προσεγγίσεις του παρελθόντος, σχεδιασμού και κατασκευής βιώσιμων υποδομών, θέτονται σε ύψιστη προτεραιότητα και καλούνται να υποστηριχθούν από επιστήμονες που σπουδάζουν το αντικείμενο του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Το «έξυπνο» Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙΠΑΕ Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, η Δημόσια Διοίκηση προσαρμόζεται πλέον στο νέο ψηφιακό περιβάλλον διευκολύνοντας την καθημερινότητα του χρήστη και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής του. Αυτός είναι ο στόχος των...
Μετάβαση στο περιεχόμενο