Ανακοίνωση Κατασκευές Κτιρίων

Η 2η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στις 28/11/2022 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η διάλεξη στις 21/11 αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος φοιτητών για συμμετοχή τους ως εθελοντές στη δράση...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΙΙ

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Οδοποιία ΙΙ         καλούνται να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τον διδάσκοντα κο Κοιλανίτη Ιωάννη         στο email:...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Το μάθημα του Z’ εξαμήνου Ειδικά Κεφάλαια Στατικής (moodle) έχει ξεκινήσει και γίνεται κάθε Παρασκευή 9-13, αίθουσα 303. Ο Διδάσκων Αθ. Μπακάλης, Email επικοινωνίας: abakalis@outlook.com» Ευχαριστώ...

Ενημερωτική Συνάντηση

Ο Πρόεδρος του Τμήματος καλεί τους φοιτητές την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 κι ώρα 19:00 σε ενημερωτική συνάντηση μέσω της πλατφόρμας Zoom, με meeting ID: 99860767493   Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει: το Πρόγραμμα Σπουδών, τους Κανονισμούς, το Θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, το Πρόγραμμα Erasmus, τις υποδομές του Τμήματος, το σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων.   Δημήτρης Κωνσταντινίδης Πρόεδρος Μηχανικών...
Μετάβαση στο περιεχόμενο