Κανονισμοί

ΠΠΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019) ως νέο Τμήμα στη Σχολή Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το προϋπάρχον τμήμα ήταν των Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του πρώην Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε προέλθει από το πρώην Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) λειτουργούσε δυνάμει του ΠΔ 82/2013 (ΦΕΚ 123/3.06.13) με τίτλο Πολιτικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με τις παρακάτω δύο κατευθύνσεις σπουδών προχωρημένου εξαμήνου μετά από το 4ο εξάμηνο σπουδών:

α) Δομοστατικών Μηχανικών ΤΕ,

β) Μηχανικών Υποδομών ΤΕ

Δυνάμει του ιδρυτικού νόμου 4610/2019, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ήταν το τελευταίο κατά το οποίο εισήχθησαν πρωτοετείς φοιτητές στο προϋπάρχον ΠΠΣ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ.

Στη συνέχεια του κειμένου αναπτύσσονται οι κανονισμοί σπουδών που ισχύουν για το προϋπάρχον ΠΠΣ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ.

Α.  Κανονισμός Σπουδών

Β.   Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών(.doc)

Γ.   Κανονισμός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης

Δ.   Κανονισμός Εξετάσεων

Ε.   Κανονισμός Εκπόνησης Εργασίας στα Πλαίσια Μαθήματος

Στ. Κανονισμός Εκπόνησης Εργασιών Υπαίθρου

Ζ.  Κανονισμός Κινητικότητας Μέσω Προγράμματος ERASMUS

H. Κανονισμός Λειτουργίας Νησίδας Η/Υ

Θ.  Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων

Ι.    Κανονισμός Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο