Πιστοποιητικό Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Για τους αποφοίτους του ΠΠΣ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ που έχουν επιτυχώς παρακολουθήσει σε τέσσερα (4) διαφορετικά εξάμηνα κάποιο από τα μαθήματα από τον ακόλουθο πίνακα, δύναται να χορηγηθεί Πιστοποιητικό Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

 

Κωδικός Τύπος

Μαθήματος

Μάθημα Εξάμηνο
267-310402 ΚΟΡΜΟΥ Τεχνικές Σχεδιάσεις 1ο
267-320040 ΚΟΡΜΟΥ Εφαρμογές Η/Υ 2ο
267-330501 ΚΟΡΜΟΥ Διαχείριση Κατασκευής Έργων Ι 3ο
267-360201 ΚΟΡΜΟΥ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 6ο
267-382501 ΕΠΙΛΟΓΗ Τεχνική Σχεδίαση με Η/Υ 7ο ή 8ο ή 9ο

Κατεύθυνση Δομοστατικοί Μηχανικοί

267-380601 ΕΠΙΛΟΓΗ Περιβαλλοντική Πληροφορική 7ο ή 8ο ή 9ο

και για τις δύο κατευθύνσεις

267-380701 ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σχεδιασμός Σύγχρονων Πόλεων – Έξυπνες Πόλεις 7ο ή 8ο ή 9ο

και για τις δύο κατευθύνσεις

 

 

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο